Hoppa till sidans innehåll

Rädda GRYS


Senaste nytt om vår framtid

Glädjande besked!

Tisdagen 20 mars 2018 kom det glädjande beskedet från Majoritet Mölndal (S+V+MP+KD) att Gunnebo Ryttarsällskap kommer att fortsätta bedriva verksamhet på Gunnebo! Ett besked som GRYS har väntat på sedan oktober 2016 när bolagsledningen utan rimliga och godtagbara skäl meddelat att 2017 skulle bli det sista verksamhetsåret för ridskolan på Gunnebo.

Nu har alltså Majoritet Mölndal äntligen meddelat motsatsen, GRYS ska vara kvar på Gunnebo med långsiktigt hyresavtal (flerårigt) fr o m år 2020. Det är vi naturligtvis oerhört glada för. Äntligen kan vi se framåt och investera för framtiden.

Vad händer nu då? Jo, den 11 april 2018 kommer kommunstyrelsens arbetsutskott formellt besluta om att uppdra åt kultur och fritidsförvaltningen att erbjuda GRYS ett långsiktigt hyresavtal fr o m 2020. Förhandlingarna om själva avtalet kommer att inledas senare och troligen pågå under hösten 2018. Senast i november 2018 ska avtalet från 2020 vara klart och undertecknat av berörda parter.

Utöver detta kommer kultur- och fritidsförvaltningen och GRYS under april/maj månad 2018 arbeta med att justera nuvarande avtalen för 2018 och 2019 i syfte att utöka antalet tillgängliga hektar för bete (återinföra gräshagar).

Beskedet från Majoritet Mölndal innebär också att den ridutredning om alternativ placering av ett ridcenter i Mölndal som tidigare varit aktuell nu läggs ner. Föreningsdriven ridskole-verksamhet kan och ska vara kvar på Gunnebo. Samexistens på Gunnebo bedöms vara möjlig även om Gunnebo slott & trädgårdar AB har utvecklingsplaner för sin verksamhet.

Vi i GRYS styrelse hoppas naturligtvis på att de justerade och nya avtalen också kommer att innebära att det goda samarbetet med Gunnebo nu kan återupptas och förstärkas.

Styrelsen för Gunnebo Ryttarsällskap vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som under den turbulenta tiden och långa väntan på ett positivt avgörande har givit sitt stöd och visat solidaritet med föreningen. Tack alla barn och ungdomar för er positiva energi, ni fick 285 hjärtan att läka och bli hela! Tack alla föräldrar och vuxna ryttare som bidragit i debatten. Tack för allt engagemang för GRYS överlevnad. Tack för att ni inte svek eller gav upp. Tack för att ni trodde på föreningens framtid på Gunnebo. Ert stöd har varit avgörande för styrelsens uthållighet och fokus. Det är vi tillsammans som är Gunnebo Ryttarsällskap

Utredning om markförhållandena på Gunnebo

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit del av en utredning om markförhållandena på Gunnebo. Utredningen har gjorts av stadsbyggnadschef Björn Marklund på uppdrag av kommunstyrelsen (KS). Uppdraget gavs med anledning av den segdragna frågan om ridverksamhet och hyresavtal på Gunnebo, som uppstod i oktober 2016. Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) har genom intervju medverkat i utredningen, men GRYS har inte fått någon presentation av utredningens innehåll. KSAU fick en redovisning av utredningens innehåll och resultat den 15 januari 2018.

Mot bakgrund av utredningens resultat kommer KS att besluta om ridverksamhetens fortsatta existens på Gunnebo och eventuella förändringar i gällande hyresavtal och tilldelning av beteshagar. KS ska fatta beslut den 28 mars 2018. GRYS hoppas att beslutet kommer att innebära att ridverksamheten får tillbaka beteshagar från och med avtal 2018 och att ettåriga hyresavtal som GRYS tvingas leva med 2017, 2018 och 2019 framöver kan bli långsiktiga/fleråriga.

Eva Regnéll, ordförande (2018-01-23)

Många artiklar och debattinlägg de senaste dagarna. 

Under de senaste dagarna har flera artiklar och debattinlägg om Grys publicerats i bland annat MölndalsPosten. Idag, den 17 maj, finns även en artikel i Hippson. Läs gärna mer på Rädda Grys på Facebook. (2017-05-17)

 

Kort info om läget angående hyresavtal 2018

Avtal för 2018 har skrivits under den 15 maj. (2017-05-17)

Gunnebo Slott & Trädgårdar AB har lämnat ett förslag på avtal 2018 till Kultur- och fritidsförvaltningen som GRYS har fått lämna synpunkter på. Avtalsförslaget innebär en kraftig reducering av disponibel hagyta (inga beteshagar alls, bara grushagar) och dessutom är nästan all vaktmästeritjänst borttagen. GRYS har sagt att förslaget inte kan anses vara en förlängning av avtalet, som kommunstyrelsen beslutade om den 1 mars 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen och nämnden fortsätter bearbeta bolaget och ansvariga tjänstemän och politiker i Mölndal, med sikte på att ett avtal för 2018 ska vara klart senast under vecka 16. Frågan kommer att diskuteras på GRYS styrelsemöte den 23 april. (2017-04-15)

 

Lägesrapport 6, alla djurskyddshinder undanröjda!

Länsstyrelsens beslut efter kontrollbesiktningen den 15 november är klart. GRYS har fortsatt § 16-tillstånd och endast mindre åtgärder krävs i några av rasthagarnas utformning. Alla tidigare utmålade djurskyddshinder är därmed undanröjda och vi fortsätter i god anda att samarbeta med Kultur och fritidsförvaltningen för att hitta lösningar för fortsatt verksamhet 2018 och framåt.  (2016-12-18)

Lägesrapport 5, fortsatt ridverksamhet 2017

 

Nu är det klart! Gunnebo Ryttarsällskap har tecknat avtal med Kultur och fritidsförvaltningen om fortsatt verksamhet på Gunnebo under 2017. Aktivitet- och tidplan för säkerställande av fortsatt verksamhet 2018 och 2019 har upprättats.

 

 

 

 

Några datum i arbetet med att Rädda GRYS:

Tisdag den 8 november kl 16:45 har styrelsen ett möte med kultur och fritidsnämnden samt tjänstemän.

Måndag den 14 november, kl 18.00. En kväll i stallet! Då är de berörda tjänstemännen och politikerna inbjudna till stallet. Alla medlemmar välkomna!

Beslut i ärendet (om GRYS framtid) tas på KFN sammanträde torsdag den 17 november.

Onsdag 23 nov, tas ärendet upp i kommunstyrelsen.

Däremellan dessa datum, har GRYS styrelse möten, där vi stämmer av läget och planerar framåt.

Lägesrapport 1 ang hyresavtal från 2018

Vad händer egentligen? Gör GRYS styrelse nå't eller sitter de bara och väntar? För er som undrar kan jag meddela att hela styrelsen har jobbat för högtryck den senast veckan och med gott stöd från ytterligare flera medlemmar. Men vad gör vi då? Vi samlar dokumentation, kunskap, formulerar argument. Vi svarar på frågor från media och medlemmar. Vi har sökt och fått stöd hos ridsportförbund och jurister. Vi förbereder möte med politiker och tjänstemän i Mölndal som styrelsen kommer att träffa 8 nov, kl 16:45. Vi kommer att vara pålästa och taggade till mötet för att kunna bemöta osanningar och felaktigheter i de angivna skälen bakom uppsägningen.Vi stöttar varandra och håller humöret uppe med fokus på att hitta en lösning från 2018. Men framförallt ger vi inte upp! 'Vi flytt int' - inga glapp' är vårt motto! Med 2208 namnunderskrifter i ryggen möter föreningens barn, ungdomar och vuxna några politiker i stadshuset imorgon (fredag 28 okt kl 16.00). Kom och var med, kampen går vidare! (2016-10-27)

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA GRYS MEDLEMMAR
Gunnebo Ryttarsällskap riskerar att pga eventuella politiska beslut inte få teckna ett nytt hyres- och verksamhetsavtal fr o m 1 januari 2018. Vi - GRYS - har ca 280 medlemmar i en fin verksamhet som vi är stolta över och sköter väl med hjälp av alla medlemmar. Nu behöver vi alla medlemmars stöd! Under alla omständigheter kommer GRYS att vara kvar på Gunnebo under hela 2017. Du som vill stödja GRYS gör det bäst genom att fortsätta rida under nästa år, 2017. NU fokuserar vi på att mobilisera alla krafter och bilda opinion. Vi kommer att uppvakta ansvariga politiker, förhoppningsvis blir det ett medlemsmöte i stallet med inbjudna politiker måndag 14 nov kl 18.00. Vill du som enskild medlem uttrycka ditt stöd till föreningen och påverka kommande beslut så kan du vända dig till politiker i kultur och fritidsnämnden eller kommunstyrelsen innan det avgörande beslutat tas. Beslut kommer att tas under november månad. Därför är det viktigt att du agerar NU. Gå med i vår facebookgrupp "Gunnebo Ryttarsällskap GRYS" eller på instagram,  #BACKAGRYS. Du kan också visa ditt stöd genom att signa dig på en digital namninsamling, www.namninsamling.se  sök efter "Rädda Gunnebo Ryttarsällskaps Ridskola".Vi ligger redan högt upp bland de mest använda listorna men vill få många fler namn på vår lista!  (rev 2016-10-23)

Kultur och fritidsnämnden når du på adress:This is a mailto link (presidie: Karin Vedlin, ordförande och Ingvar Paulsson, vice ordförande). Sammanträder 20 oktober och 17 november

Kommunstyrelsen når du på adress:This is a mailto link. Sammanträder 26 oktober och 23 november

Uppdaterad: 27 MAR 2018 09:30 Skribent: Bodil Söderquist
Epost: Adressen Gömd


 


Här hittar du vår

webbshop:

 

Logo Prima 4 you profilkläder

 

 
 

 
Antal besök sen 090329:

url and counting visits

Accurate Visits

GRYS sponsorer...
  
 
 
 
 
 
 

Postadress:
Gunnebo RS - Ridsport
Eva Regnéll, Christina Halls Väg
43136 Mölndal

Kontakt:
Tel: 031276200
E-post: This is a mailto link

Se all info